Grondnet grondverwerking&hergebruik

Grondnet grondverwerking & hergebruik is een groothandel in verkoop en inkoop van grond

houtdraaier 11
8447GG Heerenveen

T: 0651850996
E: w.fopma@grondnet.nl

Algemeen

Bedrijfscategorie

Profit

Bedrijfssector

Overige

Contactpersoon

w.fopma
directeur
w.fopma@grondnet.nl

MVO

MVO is integraal onderdeel van onze bedrijfsvisie
MVO is integraal onderdeel van ons beleid