Buro Bakker

Buro Bakker is een ecologisch adviesburo. Onze dienstverlening is gericht op een duurzame natuur in een altijd veranderende omgeving. Een gezonde balans tussen natuur en maatschappij is van groot belang. Onze natuurlijke leefomgeving moet beschermd blijven, onze economie moet zich kunnen ontwikkelen. Gedegen ecologisch advies slaat een brug door binnen de afgesproken wettelijke kaders mogelijkheden aan te reiken. Een duurzaam en optimaal gebruik van onze ruimte is waardevol voor mens,natuur, economie en maatschappij. Natuurbehoud en natuurbeheer in een steeds veranderende omgeving - dat is de toegevoegde waarde van ons ecologisch advies.

0 0
9401 GX Assen

T: 0622648771
E: margreet@burobakker.nl

Algemeen

Bedrijfscategorie

Profit

Bedrijfssector

Overige

Contactpersoon

Margreet ter Steege
Directeur
margreet@burobakker.nl

MVO

MVO is integraal onderdeel van onze uitvoering