Circulair Beroepsonderwijs

PLATFORM & NETWERK

Het noordelijk beroepsonderwijs wil studenten opleiden voor een duurzame toekomst.

Er zijn al veel initiatieven en projecten in samenwerking met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen waarbij studenten nieuwe technieken en werkwijzen leren die bijdragen aan een circulaire economie. Maar er is meer nodig. Circulair denken en doen moet verder worden geïntegreerd in het reguliere onderwijs en de bijbehorende praktijkstages.

Met doel voor ogen is in 2017 het Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord Nederland van start gegaan. Alle Noordelijke MBO en HBO instellingen nemen hier aan deel.

Het netwerk is vooral bedoeld om onderling informatie uit te wisselen en kennis te delen, maar ook om samen te analyseren (en in gang te zetten) wat er nodig is om het beroepsonderwijs en de bedrijfsvoering van de onderwijsinstellingen zelf duurzamer – meer circulair- te maken.

MVO Circulair Beroepsonderwijs

MVO Platform Noord – ook voor circulair beroepsonderwijs

 

Op deze site willen we informatie voor en over het regionale circulaire beroepsonderwijs zo veel mogelijk verbinden en ontsluiten. Door de koppeling met informatie voor en over bedrijven kan de MVOgids en dit platform een handige zoekplek worden voor docenten, medewerkers en studenten.

Een paar tips:

 • De digitale MVOgids biedt alle informatie van dit platform + informatie over bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met MVO/circulaire ontwikkeling. Download de (gratis) app ‘MVOgids’ op smartphone of tablet om over deze gids te beschikken.
 • De MVO scan voor MBO-stagebedrijven kan door studenten van alle studierichtingen worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de praktijk van duurzaam ondernemen en werken.
 • De MVO markt voor studenten biedt hen de mogelijkheid om te reageren op vraag en aanbod rond stages, onderzoeken, projecten en tijdelijke of vaste betaalde werkzaamheden.
 • De MVO markt voor (gast)docenten biedt zicht op vraag en aanbod van gastdocenten, mogelijkheden voor bedrijfsbezoeken en onderzoeksprojecten bij bedrijven.

Netwerk Circulair Beroepsonderwijs Noord Nederland

Beroepsonderwijs Noord Nederland

Dit netwerk is in 2017 opgericht voor het bevorderen van circulair denken en doen in de opleidingen voor MBO en HBO, zodat studenten van nu straks verder vorm kunnen geven aan een circulaire economie (CE).

De oprichting volgde op het regionale onderzoek in 2016 naar de stand van zaken mbt circulair onderwijs vanuit de vraagstelling of het onderwijs wel voldoende aansloot op de ontwikkelingen mbt duurzaamheid en circulariteit in het bedrijfsleven en de maatschappij.

In het rapport Parels zonder ketting’ bleek dat er weliswaar veel mooie voorbeelden zijn, maar dat er nog lang geen sprake is van een integrale circulaire benadering in het reguliere onderwijs. Uit het rapport kwamen drie aanbevelingen voor vervolg die door het noordelijk MBO en HBO zijn opgepakt om samen mee aan de slag te gaan in het daartoe in 2017 opgerichte netwerk voor circulair beroepsonderwijs. Het ging en gaat om drie doelen:

 

 1. Bewustwording van docenten en studenten (communicatie en inspiratie)
 2. Kennis delen en elkaar verder op weg helpen (professionalisering en ondersteuning)
 3. Beschikbare informatie beter ontsluiten (bronnen linken via dit MVO platform en de MVO gids)

Verbindingen

De rol van het netwerk is om op het thema MVO/circulair de verbindingen te leggen in de regio en daarbij lopende programma’s en projecten onder de aandacht te brengen en te ondersteunen. Daarbij gaat het zowel om landelijke programma’s en netwerken (bv de Coöperatie LerenvoorMorgen) als regionale programma’s en projecten (bv Gas 2.0/energy college, NICE of SparktheMovement).

Circulair regulier onderwijs

De rol van het netwerk is hier om te bevorderen dat circulaire bedrijfsvoering van een onderwijsorganisatie een belangrijk leeromgeving en stimulans biedt voor docenten en studenten. Ook door samen te werken en van elkaar te leren kunnen docenten verder professionaliseren op dit terrein en dit toepassen in hun reguliere onderwijs. Voor alle studierichtingen geldt dat circulair denken en doen belangrijk is voor de toekomst van de student.

Activiteiten van het netwerk

Deze focus bepaalt de activiteiten van het netwerk:

 • Netwerkoverleggen op verschillende locaties van MBO en HBO instellingen voor informatie en kennisdeling van de deelnemers
 • Werksessies voor docenten en medewerkers met circulaire thema’s
 • Werkgroepen waar deelnemers zich samen buigen over bepaalde vraagstukken
 • Conferenties, workshops en werkbezoeken ism andere organisaties /bedrijven

Mee doen?

Bent u docent, medewerker of manager bij een noordelijk MBO of HBO instelling en wilt u bijdragen of deelnemen aan dit netwerk? Stuur dan een mail naar de netwerkvoorzitter met een korte toelichting. Zij brengt u dan in contact met de juiste netwerkcontactpersoon van uw organisatie.