MVO Alliantie

MVO gids

Beheer & ontwikkeling

Het MVO Platform Noord en de MVO gids worden beheerd door NEWZ Media in Assen.

Deze alliantiepartner zorgt ook voor de verdere ontwikkeling van platform en gids en organiseert dienstverlening gericht op ondersteuning van de gebruikers/deelnemers.

Wilt u meedenken/doen in de verdere ontwikkeling van het MVO Platform Noord ?

Neem dan contact op met de redactie.

Redactie

De Redactie van de MVOgids wordt gevormd door medewerkers van Newz aangevuld met vrijwilligers uit het netwerk van de MVO alliantie.

In 2019 bestaat de redactie uit de volgende personen:

  • Richard Lunenborg, projectmanager Newz (eindredacteur) richard@ditisnewz.nl
  • Joost Faber, Newz (vormgeving, beheer en actualiteit) joost@ditisnewz.nl
  • Jaap de Vries, bureau DZyzzion/Koploperprojecten (participatie bedrijven)
  • Yorick Sikkes, Bamboe Online Marketing (community en dienstverlening)
  • Noor van Leeuwen, coördinator MVO alliantie (netwerkverbindingen)

De redactie komt elk kwartaal bijeen en onderhoudt tussentijds contacten tbv de voortgang in de onderlinge taakverdeling. Een adviesraad adviseert de redactie mbt de toekenning van MVO certificaten en de ontwikkeling van de MVO gids.

Nieuws en Agenda

De rubrieken Nieuws en Agenda worden door Newz gevuld.

Alle bedrijven/organisaties die in de MVO gids zijn opgenomen kunnen eigen berichten over nieuws of events laten opnemen in deze rubrieken.

De werkwijze daarbij is als volgt: