MVO Support

Ieder bedrijf, iedere organisatie is uniek – door de branche, de marktsituatie, bedrijfsontwikkeling en de bedrijfscultuur. De manier waarop duurzame bedrijfsontwikkeling plaats vindt is dus overal maatwerk.

Het is belangrijk dat de leiding van het bedrijf duurzame doelen stelt en het voortouw neemt, maar het is ook een ontwikkelproces waar iedereen aan deel neemt: de eigen medewerkers, maar ook de leveranciers en klanten!

Een integrale aanpak vanuit een eigen bedrijfsvisie werkt dan het best.

De MVO alliantiepartners hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het ontbreken van voldoende tijd en menskracht en soms ook kennis en praktijkvoorbeelden voor onnodige vertragingen in de bedrijfsontwikkeling zorgt. Zij hebben veel gehad aan de informatie en voorbeelden uit het netwerk (MVO Platform Noord) en de workshops en projecten die er voor hen werden georganiseerd. Ook bleek het mogelijk om de kosten laag te houden door gebruik te maken van overheidssubsidies. Deze informatie willen we graag met u delen.

Waar kan ik informatie, ondersteuning, subsidie krijgen?

De MVO gids en de daarin beschikbare tools kunt u gebruiken voor de integrale aanpak vanuit uw eigen bedrijfsvisie. Deze tools staan gratis ter beschikking. Maar… daarmee is weliswaar het instrumentarium voorhanden, maar in de praktijk blijkt dat niet iedereen de kennis of de tijd heeft om daar op een effectieve manier binnen de eigen organisatie mee aan de slag te gaan. Daarom is er vanuit MVO Platform Noord een ondersteuningsaanbod ontwikkeld. Dat aanbod bestaat uit workshops, individueel advies en dienstverlening en/of participatie in projecten. U kiest zelf wat u nodig heeft.

Vraag informatie en individueel advies via de NEWZ-platformbeheerder.

Problemen bij het invullen van uw bedrijfspagina in de MVOgids?

Vraag dan telefonische begeleiding terwijl wij achter de schermen met u meekijken via de NEWZ-platformbeheerder.

Op deze site vindt verdere informatie over mogelijke ondersteuning in:

  • De rubriek MVO markt met het aanbod van bedrijven en instellingen die u met informatie en diensten kunnen ondersteunen.
  • De rubriek MVO organisaties en netwerken met een overzicht van organisaties en netwerken waar u terecht kunt voor informatie en soms ook projecten waar u in kunt participeren.
  • De informatielink naar snn.nl , de site van SNN (Samenwerkende overheden Noord Nederland) met een overzicht van subsidiemogelijkheden.