Sustainable Development Goals  (SDG’s)

Steeds meer organisaties in Noord Nederland sluiten aan bij de ontwikkeldoelen mbt duurzaamheid van de Verenigde Naties, die de Nederlandse regering heeft vertaald in nationale doelstellingen voor klimaat, duurzaamheid en sociaal beleid.

Vooral in grotere organisaties bieden deze SDG’s een goede basis voor een integraal beleid voor duurzame en sociale ontwikkeling, waar alle organisatie-onderdelen bij betrokken kunnen worden. Kleinere organisaties kunnen laten zien aan welke SDG’s zij bijdragen. Daarom is in de MVOgids-tool voor bedrijven een overzicht gemaakt waar de eigen activiteiten gekoppeld worden aan de SDG’s.

“Als we op slimme manieren gebruikmaken van de technologie, de natuur en onze vindingrijkheid, ligt er een eindeloze stroom aan nieuwe oplossingen voor het bedrijfsleven en voor Nederland.“ – Anne-marie Rakhorst (duurzaamheid.nl)

De 17 duurzaamheidsdoelen

Sustainamble goals

De Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

Wat zijn deze doelen? Hoe zijn ze opgesteld? En wat doet Nederland met de doelen? Dat lees je op www.SDGNederland.nl.