Toezicht

Voor de inhoudelijke advisering en de bewaking van de integriteit van de MVO certificaten cq de MVO gids is een beroep gedaan op partners in de MVO alliantie om zitting te nemen in een Adviesraad. Deze Adviesraad komt tenminste eenmaal per jaar bijeen om met de redactie het beleid en de voorwaarden mbt de toekenning van MVO certificaten te bespreken, alsmede het redactiebeleid en de ontwikkeling van inhoud en gebruik van de MVO gids.