MVO organisaties en netwerken in Noord Nederland

Netwerk Koplopers

In Koploperprojecten maken bedrijven/organisaties in Noord Nederland met begeleiding van een expert, concrete stappen in het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en bedrijfsactiviteiten. Na afloop van het project gaan ze zelf verder en blijven zij hun kennis en ervaringen delen in het Netwerk van Koplopers.

lees meer

Netwerk Circulair Beroepsonderwijs

In het Netwerk Circulair Beroepsonderwijs delen vertegenwoordigers uit onderwijs en bedrijfsvoering van alle Noordelijke MBO en HBO instellingen hun kennis en werken zij samen in werkgroepen en projecten die circulair beroepsonderwijs bevorderen.

lees meer

MVO platform Assen

De stichting AssenvoorAssen organiseert elk kwartaal een duurzame meet&greet voor bedrijven en organisaties in Assen, evenals een jaarlijkse Beursvloer voor social impact door handel in natura en een Jaarconferentie waar lokale duurzaamheidsthema’s worden uitgediept.

lees meer

MVO platform Emmen

Het MVO platform Emmen bestaat uit Greendrinks-ZuidOost Drenthe, stichting de Emmer Uitdaging en stichting Betekeniseconomie Drenthe. Deze drie organisaties werken samen met lokale ondernemers en organisaties aan het bevorderen van sociaal en duurzaam ondernemen en werken.

lees meer

Vereniging Impact Noord

Impact Noord is een vereniging, gevestigd in Groningen, die ondernemen met maatschappelijke impact in Noord Nederland aanjaagt en versterkt.

lees meer

Circulair Friesland

De vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen Friese bedrijven en gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen en andere organisaties die zich willen inzetten om een circulaire economie te realiseren.

lees meer

Energy College

Energy College is een samenwerkignsverband van alle Noordelijke MBO-scholen en het regionale bedrijfsleven. Met het project Gas 2.0 wordt ingezet op de transitie naar duurzame energiebronnen (nu de gaskraan hier dicht gaat) en het opleiden van 3400 vakmensen die dat kunnen uitvoeren.

lees meer

New Energy Coalition

De stichtingen Energy Valley, Academy Europe en Energy Delta Instituten hebben in 2018 hun krachten gebundeld in New Energy Coalition. Doel is versnelling van de energie transitie. Energy Valley regio blijft de hotspot voor energie-innovatie ontwikkelingen.

lees meer

Techniekpact – landsdeel Noord

Het Techniekpact wil de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt verbeteren. In landsdeel Noord werken onderwijs, bedrijfsleven en overheden aan verbetering van de arbeidsmarkt in de techniek.

Op Techniekpactmonitor.nl zijn actuele cijfers te vinden over onderwijs en arbeidsmarkt in relatie tot technologie

lees meer

Provincie Drenthe

Het programma ‘Ik ben Drents Ondernemer’ stimuleert MKB ondernemers in duurzaamheid en ‘Biobased Economy Drenthe’ ontwikkelt Emmen als ‘Green Chemport Europe’.

lees meer

Provincie Groningen

Met het Nationaal Programma Groningen bouwen regio en Rijk met alle betrokkenen aan het versterken van huizen, kwaliteit van leefomgeving en economie en zetten daarbij in op duurzaamheid en energietransitie, waarbij nu ook geïnvesteerd wordt in emissievrije waterstof op commerciële schaal.

lees meer

Provincie Fryslan

Het programma ‘Duurzame Energie en Milieu’ biedt een voucherregeling en een verduurzamingsproject voor het MKB gericht op energiebesparingen en transitie naar fossielvrije energie. In ‘Dairy Valley’ komen initiatieven en partijen in de agrarische en zuivelsector bij elkaar

lees meer

MVO Nederland

Ondernemen met impact is de slogan van MVO Nederland, de nationale vereniging die MVO ziet als een proces richting verduurzaming en nieuwe businessmodellen.

In de interactieve futureproof.community heeft de MVO Alliantie Noord Nederland een eigen regiocirkel, waar Noordelijke bedrijven/organisaties hun vragen en oplossingen kunnen inbrengen en zich daar niet alleen regionaal maar ook landelijk exposure hebben.

lees meer

Noordelijke Natuur-en Milieufederaties

In elke provincie is een milieufederatie actief, die inzet op de energietransitie en duurzaamheid vanuit zorg voor klimaat en milieu – samen met betroken personen, bedrijven, organisaties en overheden.

lees meer

Mis je een netwerk of organisatie in dit overzicht?

Neem contact op met de redactie van de MVOgids!