Interzorg

Eind jaren ‘90 zijn negen verpleeg- en verzorgingshuizen in Noord- en Midden Drenthe samengegaan: Interzorg Noord Nederland was geboren. de krachtenbundeling heeft een zorgorganisaties voortgebracht waar men kan putten uit een breed pakket aan woon-,zorg-,behandeling- en Service mogelijkheden van hoge kwaliteit. maar ondanks de schaalvergroting blijft de beleving van dichtbij, vertrouwd en kleinschalig. voor zo,n dertienhonderd mensen en hun naasten zijn wij partner in zorg. op de negen locaties wonen ongeveer 800 mensen in een eigen appartement, maar toch in gezamenlijkheid in een veilige omgeving. Ruim vijfhonderd mensen bieden we een helpende hand met Wijkzorg. Het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie wordt mogelijk gemaakt door onze veertienhonderd medewerkers. Daarnaast worden we, met name bij activiteiten, bijgestaan door een team van bijen duizend enthousiaste vrijwilligers. wij werken vanuit een duurzame visie omdat we ons bewust zijn van onze plaats in de samenleving en de interactie opzoeken. Zodanig dat onze cliënten en medewerkers baar hebben bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Interzorg heeft een duurzaamheidsbeleid ontwikkeld, zowel op het gebied van planeet als van people en profit. Integraal en bewust werken we dagelijks aan het realiseren van onze doelstellingen. Of het. U gaat om duurzaam inkopen, reductie van ons energiegebruik of het inzetten van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vanzelfsprekend onderdeel van onze organisatie. concrete voorbeelden laten zien dat MVO niet alleen moet en hoort maar ook loont. Onze samenwerking met zorgaanbieder Vanboeijen bijvoorbeeld, waar het gaat om de distributie van incontinentiematerieel, levert maatschappelijk meerwaarde, gemak en financieel voordeelvoor alle betrokkenen.

0 0
9401 GX Assen

T: 0622648771
E: Klantencentrum@interzorg.nl

Algemeen

Bedrijfscategorie

Non-profit

Bedrijfssector

Zorg & Welzijn

Contactpersoon

Elly van der Woude
Manager INNService
E.vanderwoude@ interzorg.nl

Annelies Colenbrander
Manager PO&O
A.colenbrander@interzorg.nl

Rik Schoemaker
Manager Vastgoed
R.schoemaker@interzorg.nl

MVO

MVO is integraal onderdeel van onze uitvoering