Over ons: MVO Platform Noord

Het MVO Platform Noord is in eigendom en beheer bij NEWZ Media in Assen. Het is een open platform waar iedereen uit Noord Nederland informatie kan halen en brengen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is er de MVO gids waar allerlei MVO bedrijven in terug te vinden zijn, maar kijk ook bij het nieuws of de agenda om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en activiteiten. Wij hopen dat dit platform kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een circulaire en inclusieve economie en samenleving in Noord Nederland.

MVO Alliantie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (en werken) – wat bedoelen we daarmee?

Bij MVO gaan we uit van het toenemende bewustzijn dat ondernemen niet alleen om winst maken gaat, maar dat het ook gaat om de impact die je bedrijf op de maatschappij en de omringende wereld heeft. Die moet niet negatief zijn (door vervuiling, afvalproblemen of grote CO2 uitstoot, maar positief worden door te verduurzamen en uiteindelijk ook circulair te gaan werken. We zitten met elkaar in een transitie die uiteindelijk moet leiden tot een circulaire economie en samenleving.

People-Planet-Profit

Bij MVO gaat het om zowel sociaal als duurzaam ondernemen met ‘impact’: winst/effect voor het eigen bedrijf, maar ook voor de samenleving.

Think global – act local!

MVO gaat over het hele brede spectrum van alles wat we op aarde als mensen moeten doen om onze planeet ook in de toekomst voor iedereen leefbaar te houden. Maar we koppelen dat direct aan de mogelijkheden van het eigen handelen: kijk wat je in de praktijk vanuit je eigen werkzaamheden (als bedrijf of organisatie) hieraan kunt bijdragen.

Circulair

MVO betekent ook samen toegroeien naar een circulaire (regionale) economie. Het gaat om circulair denken en doen en dat begint al thuis en in het onderwijs. Bedrijven werken aan het circulair maken van hun processen en ketens. Opdat er uiteindelijk geen grondstoffen meer verloren gaan en alles weer in de kringloop een plaats krijgt. Afval bestaat dan niet meer en de CO2-uitstoot is dan sterk gereduceerd.

Inclusief

Met MVO nemen werkgevers hun verantwoordelijkheid in de samenleving door het samen zorgen voor betekenisvolle arbeid, zinvolle dagbesteding en goede ontwikkelingsmogelijkheden voor iedereen. Arbeid wordt zo aangepast en begeleid dat ook mensen met beperkingen en/of een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

Regionaal

MVO betekent ook samenwerken en kennis delen in je eigen regio. Gebruik maken van kennis en van producten/diensten uit de directe omgeving. Hiermee kunnen we mobiliteit en transportbewegingen terugdringen en innovaties doorvoeren, zodat we onze bedrijven in de regio toekomstproef maken.