Het MVO certificaat

Met een MVO certificaat  maak je voor iedereen duidelijk dat jouw bedrijf/organisatie maatschappelijk verantwoord of wel duurzaam en sociaal wil ondernemen en werken. Bedrijven en organisaties met een MVO certificaat worden opgenomen in de MVO gids.

Het doel, de voorwaarden en de kosten

Het doel is simpel: het vinden en verbinden van alle organisaties en bedrijven die in Noord Nederland actief bezig zijn met het verduurzamen van hun bedrijf en activiteiten. Zo willen we (MVO Platform Noord) samenwerking en kennisdeling bevorderen en regionaal bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. Het MVO certificaat is bedoeld als een laagdrempelig certificaat, dat alle bedrijven en organisaties (groot en klein) in het Noorden kunnen krijgen als ze aan kunnen tonen dat ze MVO in hun bedrijfsvisie hebben en ook daadwerkelijk in de praktijk toepassen. Voor dat laatste vragen we concrete voorbeelden – in aard en omvang passend bij het bedrijf.

Voor de toekenning van het MVO certificaat wordt geen financiële bijdrage gevraagd. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden om de kwaliteit en doelstellingen van de MVO-gids te waarborgen.

Uitgevers

De uitgevers van dit MVO certificaat zijn:

Deze uitgevers toetsen of een aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Zij houden het recht om een bedrijf het MVO certificaat te ontnemen (en dus ook uit de MVO-gids te verwijderen) als daar aanleiding toe is. Een adviesraad ziet toe op de wijze waarop de redactie de MVO certificaten toekent en de MVOgids verder ontwikkelt.

Wat heb ik eraan?

Waarom zou je als bedrijf/organisatie de moeite en tijd nemen om bedrijfsinformatie te gaan invoeren in de MVO gids en een MVO certificaat aan te vragen? Hieronder wat motieven:

Voor de verkoop/business/de markt

  • Imago en sellingpoint – wij vinden het belangrijk om te laten zien dat we sociaal en duurzaam.
  • Inkoop en aanbestedingen – onderbouwing van onze MVO-status met MVO certificaat en informatie
  • Nieuwe business genereren – via presentatie in de openbare MVO gids
  • Voor het werven van medewerkers – laten zien dat MVO een belangrijke rol speelt in het bedrijf

 Voor de regionale samenwerking en kennisdeling

  • Informatie over netwerken en deskundigen – makkelijk te vinden via de MVO gids

MVO Certificaat Aanvragen

Vul hieronder het formulier in en verzend het als aanvraag voor een MVO certificaat. Nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden ontvangt u digitaal het MVO certificaat en wordt uw bedrijf/organisatie vermeld in de MVO gids met de informatie die u op dit formulier heeft ingevuld.

Ook ontvangt u dan de digitale sleutel voor uw eigen account in de MVO gids, waar u informatie kan toevoegen of verwijderen met betrekking tot uw bedrijf/organisatie.