Koploperproject duurzaam ondernemen in Noordwest Friesland van start!

Donderdag 29 oktober is een nieuw Koploperproject gestart, met 13 vooruitstrevende bedrijven, voornamelijk uit Waadhoeke. Deze 13 bedrijven gaan in de komende maanden samen aan de slag om duurzaam ondernemen nog meer in de haarvaten van hun organisatie te verankeren. Een aantal enthousiaste ondernemers nam hierin het initiatief en kreeg de groep van 13 bij elkaar. Afgelopen donderdag was de kickoff.

Wat is het Koploperproject?

Via het project krijgen de deelnemers kennis, tools en een netwerk om duurzamer te gaan ondernemen. Zo wordt er een nulmeting uitgevoerd in elk bedrijf, zodat de deelnemer precies weet wat er al goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden. Daarna gaan de bedrijven aan de gang met een actieplan op maat. In een aantal bijeenkomsten delen de deelnemers hun ervaringen. Zo leren de bedrijven van elkaar, breiden ze hun netwerk uit en ontstaan nieuwe samenwerkingen.

Deze deelnemers doen mee aan dit Koploperproject:

 • Buwalda Multiservice, Franeker
 • Expert Meijer Groep, Sint Annaparochie
 • Foox Groothandel, Franeker
 • Gemeente Waadhoeke, Franeker
 • LambWeston Oosterbierum
 • Levo, Franeker
 • Lont, Sint Annaparochie
 • Rinsma, Berlikum
 • Rondaan, Berlikum
 • Royal Steensma, Franeker
 • Westra, Franeker
 • WMR, Rinsumageast
 • Zijlstra Beroepskleding, Franeker

Kickoff

Vanwege de coronamaatregelen vond de bijeenkomst digitaal plaats via Microsoft Teams. Jaap de Vries van DZyzzion, de initiatiefnemer en uitvoerder van de Koploperprojecten, heette de deelnemers welkom. Wethouder Jan Dijkstra van de gemeente Waadhoeke verrichtte de officiële kick-of. “Dit is in yndrukwekkende list fan bedriuwen dy’t mei docht. Mei inoar kin je safolle dingen better en oars dwaan. Ik hoopje dat we mei mekoar wat yn gong sette wat net mear te kearen is. Dat we sizze kinne dat oer 10 jier de wrâld der wat better út sjocht”.

Tijdens de kickoff stelden alle deelnemende bedrijven zich voor. Ze vertelden wat ze al aan duurzaam ondernemen doen, wat ze denken dat er nog beter kan en waarom ze aan het project meedoen. Duidelijk werd dat alle deelnemers al best ver zijn; met recht Koplopers dus. Slechts een paar voorbeelden van de vele mooie acties die voorbijkwamen:

 • Foox heeft diverse producten met het cradle to cradle keurmerk;
 • LambWeston hanteert een zero-waste policy;
 • Rinsma levert onder meer een elektrische vrachtwagen van Scania met een range van 250 km;
 • Westra heeft zonnepanelen en een windmolen, plus het hoogste niveau op de CO2-prestatieladder;
 • WMR is bezig met circulair slopen;
 • en Zijlstra beroepskleding levert steeds meer duurzame bedrijfskleding.

Toch valt er volgens iedereen nog veel te verbeteren en doen ze daarom ook mee aan het project.

Gemeente ook deelnemer

De gemeente Waadhoeke doet zelf ook mee aan het Koploperproject. Duurzaamheid staat bij de gemeente hoog in het vaandel. Daarom is onder andere een duurzaamheidsagenda gemaakt en een coördinator duurzaamheid aangenomen die duurzame initiatieven met elkaar verbindt. Maar er valt ook nog veel te verbeteren. Jan Dijkstra: “No dûke wy mei dit projekt hiel djip in ús eigen organisaasje. En wat is der no moaier as oanslute by in inisjatyf fan ús eigen ûndernimmers. Dat fyn ik no sa super yn dit ferhaal.”

Milieubarometer voor alle bedrijven in Waadhoeke

De gemeente heeft een collectief contract afgesloten voor de Milieubarometer, waardoor de Koplopers een gratis startlicentie krijgen voor de Milieubarometer. Dat is een van de middelen die in het Koploperproject gebruikt worden. Je kunt hiermee de milieuprestaties – waaronder de CO2-footprint – op een gebruikersvriendelijke manier meten en bijhouden. En het mooie hiervan is dat dit aanbod voor alle bedrijven in de gemeente geldt!

Over het Koploperproject

Het Koploperproject richt zich op vooruitstrevende bedrijven en andere organisaties met een omvang van minimaal 10 medewerkers. Via het project krijgen de deelnemers kennis, tools en een netwerk om duurzamer te gaan ondernemen. Onderdelen van het project zijn een degelijke nulmeting, zodat de deelnemer precies weet wat er al goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden, evenals een praktisch actieplan, waarmee duurzaam ondernemen een structureel verbeterproces wordt. De uitkomsten en plannen worden gedeeld in een aantal bijeenkomsten. Zo leren de bedrijven van elkaar, breiden ze hun netwerk uit en ontstaan nieuwe samenwerkingen. In de afgelopen jaren deden al zo’n 400 bedrijven mee aan een Koploperproject, vooral in Noord-Nederland.

De deelnemers worden begeleid door drie ervaren adviseurs, Marije Boersma van Ekwadraat, Marlies Ballemans van Ballemans Advies en Jaap de Vries van DZyzzion.